VDL Groep laat in 2021 herstel zien, ondanks turbulente omstandigheden

VDL Groep laat in 2021 herstel zien, ondanks turbulente omstandigheden

25 maart 2022

Het jaar 2021 is een hectisch jaar geweest voor VDL Groep. Externe factoren hebben voor veel turbulentie gezorgd. Niettemin heeft het industriële familiebedrijf in de hoogwaardige maakindustrie met het hoofdkantoor in Eindhoven veerkracht getoond: ondanks dat de resultaten van vóór de coronacrisis niet zijn bereikt, heeft 2021 herstel gebracht. Het jaar 2022 kent, eveneens door externe factoren, opnieuw veel turbulentie. Desondanks blijft VDL Groep volop investeren en innoveren.

De gecombineerde jaaromzet is in 2021 uitgekomen op 4,955 miljard euro, een stijging van 6 procent ten opzichte van de jaaromzet van 2020 (4,686 miljard euro). Het operationele nettoresultaat is gegroeid van 97 miljoen euro in 2020 naar 145 miljoen euro in 2021. Ter vergelijk: de gecombineerde omzet in 2019 bedroeg 5,780 miljard euro en het nettoresultaat 156 miljoen euro. De orderportefeuille stond in week 11 van 2022 (exclusief de divisie Autoassemblage) op 1,734 miljard euro, tegen 1,441 miljard euro in week 11 van 2021. Het aantal medewerkers is gedurende diezelfde periode gestegen met 1.196 medewerkers tot 15.926.

‘Operationeel sterk herstel’

“Mede op basis van onze zeer goed gevulde orderportefeuille hadden we vanaf het begin van 2021 veel vertrouwen dat we ons zouden herstellen van de coronadip in 2020”, stelt president-directeur Willem van der Leegte. “Tegelijkertijd waren er als gevolg van mondiale handelsconflicten en de coronacrisis ook uitdagingen en onzekerheden. We hebben met name door beperkte verkrijgbaarheid van materialen en prijsschommelingen te maken gehad met onevenwichtige toeleveringsketens. Tot en met het derde kwartaal van 2021 hebben wij NOW aangevraagd, ter waarde van 70 miljoen euro waarmee salarissen van medewerkers zijn doorbetaald en mede daardoor zijn alle banen behouden. Door onze strategie van spreiding van risico’s door diversificatie van activiteiten is het eerste halfjaar van 2021 (gecombineerde omzet van 2,5 miljard euro, nettoresultaat van 69 miljoen euro) redelijk goed geweest. In het derde kwartaal zijn de leveringen wat vertraagd en in het vierde kwartaal is de omzet opnieuw redelijk geweest. Onderaan de streep zijn we zeker niet ontevreden en zien we operationeel een sterk herstel van de resultaten, ondanks dat we nog niet op het niveau zijn van voor de coronacrisis. In het najaar hebben we ook nog een cyberaanval voor de kiezen gekregen waardoor we bijna een maand offline hebben moeten werken. Voor het einde van 2021 waren we echter bij met zeker 95 procent van de leveringen.”

Toeleveringen

De omzet van de divisie Toeleveringen is van 1,503 miljard euro in 2020 gestegen naar 1,851 miljard euro in 2021. Deze stijging van 23 procent is met name te verklaren doordat de bedrijven die actief zijn in deze divisie zich positief hebben voorgesorteerd om de groei van onze klanten te faciliteren. De inzet op hoogwaardige innovatie heeft onze positie in dit deelgebied verder versterkt. De divisie Toeleveringen is winstgevend. De orderportefeuille is in 12 maanden opgelopen van 559 miljoen euro in week 11 van 2021 naar 855 miljoen euro in week 11 van 2022.

Autoassemblage

De omzet van de divisie Autoassemblage is gedaald, met 12 procent van 2,320 miljard euro in 2020 naar 2,051 miljard euro in 2021. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat. De coronacrisis heeft nog altijd een stevige impact op de mondiale auto-industrie. Door een wereldwijd tekort aan elektronische componenten heeft VDL Nedcar in 2021 maar liefst 48 dagen niet kunnen produceren. In de eerste twee maanden van 2022 zijn al 18 productiedagen verloren vanwege dezelfde problematiek.
In juni hebben wij bekendgemaakt dat VDL Nedcar voertuigen zou gaan bouwen voor de Amerikaanse start up Canoo. Medio december hebben wij echter samen met Canoo gemeld deze samenwerking niet voort te zetten. Canoo en VDL Groep onderzoeken voortzetting van hun samenwerking, dus los van VDL Nedcar.
Eind 2021 hebben wij onze medewerkers van VDL Nedcar geïnformeerd dat wij met het Amerikaanse Rivian in gesprek zijn over samenwerking op diverse fronten. Die gesprekken lopen. Bij VDL Nedcar zijn het afgelopen jaar 105.214 MINI’s en BMW’s gebouwd (productievolume 2020: 125.666 auto’s). Door verstoringen in de toeleveringsketen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, ligt de productie bij onze autofabriek in Born sinds week 10 van 2022 stil. Voorbereidingen zijn getroffen om de productie op maandag 28 maart te hervatten.

Bussen

De omzet van de divisie Bussen is met 13 procent gestegen, van 339 miljoen euro in 2020 naar 384 miljoen euro in 2021. Deze divisie is verlieslatend. De coronacrisis blijft de divisie Bussen, en met name de touringcar-activiteiten, flink in de greep houden. De reisbranche is nog niet op het niveau van voor de coronacrisis waardoor de vraag naar touringcars nagenoeg nihil is. Desondanks hebben we gedurende het afgelopen jaar leveringen van tientallen touringcarbussen aangekondigd die veelal worden ingezet in het openbaar- en intercityvervoer. Doordat overheden, als concessieverlener of als directe klant, moeten zorgen voor een structureel dekkend OV-netwerk en klimaatdoelen niet willen vertragen, blijven openbaarvervoerbedrijven middels de inzet van nieuwe zero emissie-voertuigen inzetten om de vloot te verduurzamen. VDL is als voorloper op het gebied van elektrische mobiliteit goed gepositioneerd. In 2021 hebben we diverse orders bekendgemaakt, waaronder onze grootste order aan elektrische stadsbussen tot nu toe, 102 e-bussen voor Oslo. 
De ingezette koers om de productie van elektrische stadsbussen te concentreren in Valkenswaard en Roeselare krijgt vorm. In februari 2022 hebben we de bouwstart gevierd van de realisatie van onze nieuwe, hypermoderne én CO2-neutrale fabriek in Roeselare waar in het eerste kwartaal van 2023 de eerste geproduceerde nieuwe elektrische bussen naar buiten zullen rijden. Met deze investering zetten wij onze ambities kracht bij: wij willen voorop blijven lopen in Europa op het gebied van e-mobiliteit. Ook in deze voor de divisie Bussen moeilijke tijden blijft onze blik gericht op de lange termijn en blijven we investeren in innovatie. Zo zijn we onder meer bezig met de doorontwikkeling van onze touringcar VDL Futura en de nieuwe generatie elektrische stadsbus VDL Citea. Wij hebben de mijlpaal bereikt van 1.000 elektrische bussen die rijden in 11 landen. Samen zijn deze bussen op weg naar de 200 miljoen schone, elektrische kilometers. Voor het begrip: dat is 5.000 keer de wereld rond. De orderportefeuille van Bussen is in de afgelopen 12 maanden gedaald van 510 miljoen euro in week 11 van 2021 naar 421 miljoen euro in week 11 van 2022.

Eindproducten

Onze bedrijven die onderdeel uitmaken van de divisie Eindproducten hebben het afgelopen jaar gezamenlijk 669 miljoen euro omgezet ten opzichte van 524 miljoen euro in 2020. Deze stijging van 28 procent kan worden verklaard doordat de teruggelopen marktvraag als gevolg van de coronacrisis is hersteld. De divisie Eindproducten is winstgevend. De orderportefeuille is in de afgelopen 12 maanden gestegen van 372 miljoen euro in week 11 van 2021 naar 458 miljoen euro in week 11 van 2022.  

Vooruitzichten

De orderportefeuille van VDL Groep (exclusief de divisie Autoassemblage) is het afgelopen jaar gestegen met maar liefst 30 procent en blijft op een hoog niveau. Onder normale omstandigheden zal die groei zich vertalen in omzetstijging, maar we blijven te maken houden met onzekerheden als gevolg van disruptieve, externe factoren op het wereldtoneel. 

Terug